A K T U A L N O Ś C I


I SESJA RADY GMINY PLEŚNA

W dniu 2 grudnia 2010 roku (czwartek) o godzinie 10-tej w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Pleśnej odbędzie się I sesja Rady Gminy Pleśna.


Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady Gminy VI kadencji i przekazanie prowadzenia obrad Radnemu-Seniorowi.
  2. Złożenie ślubowania przez Radnych.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy Pleśna.
  5. Przejęcie przez Przewodniczącego Rady Gminy prowadzenia sesji od Radnego-Seniora.
  6. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Gminy.
  7. Informacja o stałych Komisjach Rady i trybie ustalania ich składu.
  8. Informacje i komunikaty.
  9. Zakończenie obrad I sesji Rady Gminy.

 

 


                                                              Copyright © 2007 Gmina Pleśna