A K T U A L N O Ś C IUroczystość odsłonięcia i poświęcenia tablic upamiętniających Żołnierzy Batalionu "Barbara" oraz Mieszkańców Gminy Pleśna walczących o wolną Polskę


(fot. Dawid Skruch)


(fot. Centrum Kultury, Sportu i Promocji Gminy Pleśna)                                                              Copyright C 2007 Gmina Pleśna