A K T U A L N O Ś C I


UZNANIE DLA WIEŃCA Z WOŹNICZNEJ

Wieniec dożynkowy z Woźnicznej, wykonany przez panią Joannę Łobodę wytypowany został do reprezentowania Gminy Pleśna podczas Dożynek Powiatowych w Ryglicach. 28 sierpnia br. zajął zasłużone II miejsce w XIII Powiatowym Przeglądzie Wieńca Dożynkowego w kategorii wieńca współczesnego. Pamiątkowy dyplom oraz nagrodę pieniężną w wysokości 400 zł z rąk Wicestarosty Mirosława Banacha odebrali Janusz Jarząb - dyrektor Centrum Kultury, Sportu i Promocji Gminy Pleśna oraz Joanna Łoboda -autorka wieńca.


 

 


                                                              Copyright © 2007 Gmina Pleśna