A K T U A L N O Ś C I


DOCENIONO NASZĄ ORKIESTRĘ W NOWYM WIŚNICZU

Któż z nas nie miał przyjemności wysłuchać koncertów naszej Orkiestry Dętej ze Szczepanowic? Od wielu lat umila nam swymi koncertami podniosłe, patriotyczne uroczystości czy wpisane w kalendarz gminy letnie imprezy. Dzisiaj orkiestrą opiekuję się Centrum Kultury, Sportu i Promocji Gminy Pleśna.
Jak dotąd muzycy nie mieli sposobności zaprezentować swoich umiejętności, repertuaru w jakimkolwiek konkursie. Nareszcie przyszedł na to czas i sposobność.
Debiut orkiestry okazał się bardzo pomyślny. Muzycy zajęli 3 miejsce w organizowanej przez Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Wiśniczu XV Wiśnickiej Paradzie Orkiestr Dętych. Na wiśnickim rynku, 27 maja br. pod batutą Jacka Skrzelowskiego wykonali: Marsz "Crans Montana", "Marsz-O-Bieg", "Bezwietrzny Dzień" oraz "Dancing Girl". W przeglądzie brało udział osiem orkiestr dętych, które oceniała zacna komisja konkursowa w składzie: płk Franciszek Suwała, kpt. Stefan Żuk oraz mgr Stanisław Migacz.
Muzycy ze Szczepanowic otrzymali pamiątkowy dyplom oraz, zajmując wysokie trzecie miejsce, zakwalifikowali się do Małopolskiego Festiwalu Orkiestr Dętych "Echo Trombity" w Nowym Sączu 22 - 24 czerwca 2012r.
Gratulujemy naszej rodzimej orkiestrze. Tak udany debiut stanowi solidne potwierdzenie profesjonalizmu orkiestry, jest także pozwala nam mieć nadzieje na kolejne jej sukcesy, czego sobie i muzykom z całego serca życzymy. 

 


                                                              Copyright © 2007 Gmina Pleśna