A K T U A L N O Ś C I


SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

W dniu 27 kwietnia 2009r., w Sali Centrum Kultury, Sportu i Promocji Gminy Pleśna, odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące możliwości uzyskania wsparcia na realizację projektów z funduszy europejskich dotyczących zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. Spotkanie zorganizowane zostało przez Urząd Gminy Pleśna oraz FRDL Małopolski Instytut Samorządu i Administracji (MISTiA).

W czasie spotkania pracownicy Punktu Konsultacyjnego MISTiA w Tarnowie omówili programy, z których można uzyskać dofinansowanie na założenie i rozwój już istniejącej firmy:

  • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
  • Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013
  • Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007

Przypominamy, że osoby zainteresowane pozyskaniem dotacji z funduszy Unii Europejskiej na założenie i rozwój już istniejącej firmy mogą skorzystać z bezpłatnych porad konsultantów w trakcie dyżurów odbywających się w każdy ostatni poniedziałek miesiąca w Urzędzie Gminy w Pleśnej. Najbliższy dyżur odbędzie się 25 maja od godz. 9.00. Zainteresowane osoby proszone są o kontakt telefoniczny - (14) 6798182 wew.22- w celu umówienia się na dyżur.


 

 


                                                              Copyright © 2007-2009 Gmina Pleśna