A K T U A L N O Ś C IDzień Seniora w Łowczówku - relacja

To wyczekiwane przez niejednego mieszkańca wsi Łowczówek wydarzenie odbyło się w niedzielę, 25 stycznia w Centrum Kultury, Sportu i Promocji Gminy Pleśna. Już od wielu lat nieprzerwanie spotkanie seniorów organizuje sołtys wsi, a zarazem radny gminy Pleśna Kazimierz Mania we współpracy z Radą Sołecką Łowczówka i Centrum Kultury w Pleśnej.

Spotkanie zgromadziło około 80 osób. Spotkali się sąsiedzi, znajomi, także Ci, którzy przynajmniej od roku nie wymieniali uprzejmości, nie porozmawiali. Wspólnie zasiedli przy stole, by wykorzystać te kilka godzin jak najlepiej, spędzić czas w przyjaznej, wesołej i jeszcze świątecznej atmosferze.

Swoją obecnością zaszczycili seniorów wójt gminy Pleśna Józef Knapik, proboszcz parafii Pleśna ks. Józef Bobowski oraz sekretarz gminy Pleśna Małgorzata Włodek. Gospodarz gminy życzył mieszkańcom Łowczówka zdrowia, pomyślnego nowego roku oraz pamięci, także o samych seniorach, ludziach starszych. Proboszcz dokonał tradycyjnego w okresie Świąt Bożego Narodzenia poświęcenia wina oraz zaproponował modlitwę za wszystkich zgromadzonych w sali i tych, których już nie ma, a spotykali się w tym gronie.

Po wspólnej modlitwie wszyscy zaproszeni goście mieli sposobność obejrzeć jasełka przygotowane przez uczniów Szkoły Podstawowej w Pleśnej. Występ został odebrany bardzo pozytywnie. Nie zabrakło nadto smacznego ciepłego poczęstunku oraz wesołej, granej na żywo muzyki, przy której bawili się goście.
                                                              Copyright C 2007 Gmina Pleśna