A K T U A L N O Ś C I


Drodzy Druhowie!


     4 maja każdego roku dzień świętego Floriana gromadzi strażaków w remizach i kościołach na mszach, błogosławiąc Wam za służbę Bogu i drugiemu człowiekowi.

     Służba w straży to wielki zaszczyt, odpowiedzialność i ogromne zaufanie społeczne.

     Jesteśmy dumni z działań, które świadczycie na terenie Gminy.

     Z okazji Dnia Strażaka składam wszystkim druhom serdeczne życzenia wraz z podziękowaniami za ofiarność i trud ponoszony w wypełnianie obowiązków strażaków. Serdecznie dziękuję za wykazywanie pełnej gotowości i zdecydowanej postawy w trudnych do pokonania zadaniach chroniąc życie, zdrowie i mienie ludzkie oraz życzę, by trud, który wspólnie podejmujemy dla ratowania bliźnich był zawsze źródłem osobistej satysfakcji i społecznego uznania Wyrazy wdzięczności i pamięci kieruję do strażaków seniorów, którzy przekazali nam swój dorobek oraz podzielili się własnym doświadczeniem.

     Proszę także przekazać serdeczne życzenia dla Waszych najbliższych, których postawa życiowa niejednokrotnie dodaje Wam siły na co dzień.

     Życzę wszystkim pomyślności w służbie pożarniczej, działalności społecznej na rzecz lokalnego środowiska oraz w życiu osobistym.


Z wyrazami głębokiego szacunku

Wójt Gminy             

 

 


                                                              Copyright © 2007-2009 Gmina Pleśna