A K T U A L N O Ś C I


                          

KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO W GMINIE PLEŚNA

W październiku rozpoczął się bezpłatny kurs języka angielskiego realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach", działanie 9.5 "Oddolne inicjatywy na obszarach wiejskich") pn. "Kurs Języka Angielskiego w Gminie Pleśna". Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zajęcia z języka angielskiego odbywać się będą do końca stycznia 2010 roku. Na kurs uczęszcza 45 osób (30 dorosłych i 15 dzieci), zajęcia odbywają się w Centrum Kultury, Sportu i Promocji Gminy Pleśna oraz w Domu Kultury w Janowicach. Uczestnicy kursu otrzymali bezpłatnie książki, ćwiczenia oraz zeszyty. Kurs języka angielskiego prowadzi pani Jolanta Myjkowska nauczycielka posiadająca wieloletnie doświadczenie w nauczaniu języka angielskiego. 

 


                                                              Copyright © 2007-2009 Gmina Pleśna