A K T U A L N O Ś C I


ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO INFORMUJE O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY NA OPERACJE Z ZAKRESU: "ODNOWA I ROZWÓJ WSI", "RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ", "TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW" 

 


                                                              Copyright © 2007 Gmina Pleśna