A K T U A L N O Ś C I


                          

TRWA REALIZACJA PROJEKTU EDUKACYJNEGO "WIEDZA GÓRĄ!"

Od września dwa gimnazja w Gminie Pleśna są miejscem realizacji projektu edukacyjnego gminy Pleśna pn. "Wiedza Górą!" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki a współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Ta oświatowa inicjatywa to szansa na realne wsparcie dla każdego z zainteresowanych uczniów. Bogata oferta zajęć wyrównawczych przyczynia się do nadrobienia zaległości przez słabszych uczniów. Zajęcia pozalekcyjne to oferta działań nastawionych na rozwój zainteresowań uczniów, pogłębianie swojej wiedzy, odkrywanie talentów. Będąc już na półmetku projektu należy stwierdzić, że mimo różnych drobnych trudności, działania projektowe wdrażane są zgodnie z planem, i co ważniejsze cieszą się dużym zainteresowaniem ze strony uczniów. Dzięki zaakceptowanemu wnioskowi o modyfikację projektu udało się wywalczyć kontynuacje w drugim semestrze tych kół zainteresowań, które cieszyły się największym zainteresowaniem w pierwszym półroczu. W tym semestrze na pierwszy plan wysuwają się zajęcia o charakterze artystycznym - plastyczne i teatralne. Nie możemy zapominać także o trwających zajęciach wyrównawczych, które zostały uzupełnione o zajęcia z języka niemieckiego, kolejną grupę z matematyki.

Drugim ważnym filarem udzielonej pomocy stają się zajęcia z preorientacji zawodowej. To zupełna nowość dla gimnazjalistów, którzy do tej pory byli osamotnieni w poszukiwaniach swojej ścieżki rozwoju edukacyjno-zawodowego. W ramach prowadzonych warsztatów mają okazję poznać trochę siebie, swoje predyspozycje, wymogi stawiane w poszczególnych szkołach, zawodach, spotkać się z osobami które mają wieloletnie doświadczenie w danej branży.

Wdrożenie takiego przedsięwzięcia nie byłoby możliwe bez zaangażowania sporej grupy ludzi zarówno na poziomie władz gminy (wójt gminy, skarbnik gminy), kadry zarządzającej (koordynator, asystenci koordynatora) oraz szkoły (dyrektorzy szkół oraz nauczyciele). Wszyscy są dowodem na to , że w każdej inicjatywie najważniejszy jest czynnik ludzki, jego podejście, zaangażowanie.

 

 


                                                              Copyright © 2007-2010 Gmina Pleśna