A K T U A L N O Ś C I


Koło Przewodników "Leliwa"
Oddziału PTTK "Ziemi Tarnowskiej" w Tarnowie zaprasza
na kurs


PRZEWODNIKA TERENOWEGO


Uprawnienia przewodnika terenowego będą respektowane na terenie powiatów:

  • tarnowskiego,
  • brzeskiego,
  • dąbrowskiego
  • bocheńskiego
  • (nadprogramowo - Ojcowski Park Narodowy)

Koszt:
600 zł - część teoretyczna
400 zł - część praktyczna - 10 wycieczek po terenie

Zajęcia odbywać się będą 2 x w tygodniu (175 godz. )
Wycieczki - soboty, niedziele (85 godz.)
Kurs będzie trwał od października 2009 do maja 2010 r.
Egzamin państwowy odbędzie się w czerwcu 2010 r.

Koszt egzaminu:
120 zł - teoria
120 zł - zajęcia praktyczne

Wymogi:
  • osoby pełnoletnie,
  • średnie wykształcenie,
  • zaświadczenie lekarskie o możności wykonywania zawodu przewodnika

Warunkiem rozpoczęcia kursu jest zgłoszenie co najmniej 20 kandydatów.

Zgłoszenia przyjmuje i wszelkich informacji dot. kursu udziela Oddział PTTK "Ziemi Tarnowskiej" w Tarnowie, ul. Żydowska 20, tel. (0-14) 622-22-00 i Pan Stanisław Kornaś - 0 608 450 325.

Termin zgłoszeń: 30 VI 2009 r.

 

 
                                                              Copyright © 2009 Gmina Pleśna