A K T U A L N O Ś C I


                          

STRAŻACY JUŻ PRZESZKOLENI

W lutym 30 strażaków ochotników, w tym jedna kobieta, z terenu naszej gminy uczestniczyło w kursie kwalifikowanej pierwszej pomocy, realizowanym w ramach projektu Gminy Pleśna "Kurs KPP dla OSP" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy w całości finansowany jest ze środków zewnętrznych. Zajęcia prowadzone były przez cztery weekendy (sobota i niedziela) lutego w budynku remizy OSP w Pleśnej. W ramach zajęć odbyły się wykłady, podczas których strażacy zapoznali się z takimi zagadnieniami, jak: zasady defibrylacji poszkodowanego metodą półautomatyczną i automatyczną; bezpieczeństwo własne, poszkodowanego, miejsca zdarzenia; psychologiczne aspekty wsparcia poszkodowanych oraz zajęcia praktyczne, podczas których strażacy ćwiczyli udzielanie pierwszej pomocy w sytuacjach symulowanych. Zajęcia prowadzone były przez firmę LINMED wybraną w drodze zaproszenia do złożenia propozycji cenowej. W ostatnią niedzielę lutego wszyscy uczestnicy kursu przystąpili do egzaminu państwowego, przeprowadzonego przez komisję egzaminacyjną. Osoby, które zdały egzamin, otrzymały zaświadczenie o ukończeniu kursu oraz tytuł ratownika. Uzyskane uprawnienia są ważne przez trzy lata. Osoby, które po upływie tego okresu nadal chcą posiadać ważne uprawnienia, muszą przystąpić do egzaminu recertyfikującego.


Warto dodać, że uczestnictwo w kursie było bezpłatne (średni koszt udziału strażaka w tego typu szkoleniach wynosi ok. jednego tysiąca złotych). Uczestnicy otrzymali materiały szkoleniowe oraz poczęstunek.


 

 


                                                              Copyright © 2007-2010 Gmina Pleśna