A K T U A L N O Ś C I


                          

WYKWALIFIKOWANI STRAŻACY

Od stycznia 2012 roku Gmina Pleśna realizować będzie projekt pod nazwą "Kurs KPP dla OSP" . 30 strażaków ochotników z terenu naszej gminy będzie mogło uczestniczyć w kursie kwalifikowanej pierwszej pomocy, który zakończy się egzaminem państwowym, wydaniem stosownego zaświadczenia i otrzymaniem tytułu ratownika. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zajęcia odbywać się będą przez cztery weekendy (sobota i niedziela) lutego. Szkolenie trwać będzie 66 godzin.

Od 9 do 23 stycznia w biurze projektu (Urząd Gminy Pleśna) przyjmowane będą zgłoszenia uczestnictwa - każdy ze strażaków wypełni dokumenty umożliwiające rozpoczęcie kursu, tzn. oświadczenie uczestnika/uczestniczki, zgodę na przetwarzanie danych osobowych, ksero dowodu osobistego, oświadczenie o tym, że nie jest się strażakiem Państwowej Straży Pożarnej. Wzory dokumentów rekrutacyjnych zostaną przekazane Prezesom właściwych jednostek OSP, dostępne będą również w biurze projektu i na stronie internetowej Urzędu Gminy Pleśna.

Kryteriami niezbędnymi, które trzeba spełnić, aby wziąć udział w projekcie są: zamieszkanie na terenie gminy Pleśna, członkowstwo w charakterze członka zwykłego Ochotniczej Straży Pożarnej w Gminie Pleśna, złożenie kompletnych dokumentów. Strażak nie może być jednocześnie strażakiem Państwowej Straży Pożarnej. Zgłoszenia będą oceniane wg. następujących kryteriów:

  • Wiek 20-50 lat: 1 pkt,
  • Kobieta: 2 pkt,
  • Udział w akcjach ratunkowych w 2010r (weryfikacja na podstawie danych OSP): 3 pkt w przypadku OSP Pleśna i OSP Rzuchowa: 80-60 akcji 3 pkt, 59-40 akcji-2 pkt, 39-10 akcji 1 pkt. W przypadku pozostałych OSP: 8-6 akcji 3 pkt, 5-3 akcji 2 pkt, 2-1 akcji 1 pkt.

W przypadku takiej samej liczby punktów decydować będzie kolejność zgłoszeń. W wyniku procesu rekrutacji zostanie utworzona lista podstawowa kandydatów, ewentualnie lista rezerwowa.

Szczegóły dotyczące rekrutacji dostępne będą od stycznia 2012 roku na stronie internetowej www.plesna.pl oraz w Urzędzie Gminy Pleśna.Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie ustalenia regulaminu rekrutacji uczestników projektu pn. "Kurs KPP dla OSP".pdf

 

 


                                                              Copyright © 2007 Gmina Pleśna