A K T U A L N O Ś C IPIERWSZA SESJA RADY GMINY PLEŚNA

Zawiadamiam, że Komisarz Wyborczy w Tarnowie postanowieniem z dnia 25 listopada 2014 roku,
zwołał pierwszą Sesję nowo wybranej Rady Gminy Pleśna na dzień 1 grudnia 2014 r. (poniedziałek)
o godzinie 10.00. Posiedzenie odbędzie się w Centrum Kultury, Sportu i Promocji Gminy Pleśna.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad przez Radnego Seniora i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wręczenie zaświadczeń nowo wybranym radnym przez Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej.
3. Złożenie ślubowania przez radnych.
4. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
5. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy.
6. Wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad Sesji.
7. Zakończenie obrad I Sesji Rady Gminy.

Sekretarz Gminy
Małgorzata Włodek

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Tarnowie z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie zwołania pierwszej Sesji nowo wybranej Rady Gminy w Pleśnej                                                              Copyright C 2007 Gmina Pleśna