A K T U A L N O Ś C I


Książka Pani Agnieszki Partridge pt. "Pleśna, jakiej już nie ma" - już do nabycia

Uprzejmie informujemy, że książkę autorstwa Pani Agnieszki Partridge pt "Pleśna, jakiej już nie ma" można nabyć w następujących instytucjach:

  • Gminna Biblioteka Publiczna w Pleśnej tel. 14 679 83 04,

  • Centrum Kultury, Sportu i Promocji Gminy Pleśna w Pleśnej tel. 14 629 28 26,

  • Muzeum Historii Fotografii w Krakowie tel. 12 634 59 32.

Cena publikacji wynosi 60 złotych.
W przypadku braku książek w ww. punktach, proszę kontaktować się z autorką za pośrednictwem poczty elektronicznej: agnespartridge@wp.pl

                                                              Copyright C 2007 Gmina Pleśna