A K T U A L N O Ś C I


ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE

Urząd Gminy Pleśna wraz z Fundacją Biuro Inicjatyw Społecznych zapraszają do wzięcia udziału w spotkaniu dotyczącym zapoznania mieszkańców z możliwością składania do Urzędu Gminy Pleśna wniosków na realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

Spotkanie odbędzie się dnia 5 czerwca (środa) o godzinie 17:00 w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Rychwałdzie.

Serdecznie zapraszamy!                                                              Copyright C 2007 Gmina Pleśna