A K T U A L N O Ś C I


JUBILEUSZOWE ŚWIĘTO LUDOWCÓW W LICHWINIE

"Jestem z Lichwina i wiem, co to znaczy"

...tymi słowy zakończył swoją prelekcję dr Jan Hebda, goszczący w Lichwinie z okazji corocznego święta ludowego. Sesja historyczna "Maciej Rataj - Lichwin wczoraj i dziś", mająca miejsce w drugi dzień Zielonych Świątek, 28 maja 2012 zorganizowana została przez Zarząd Gminny PSL w Pleśnej wraz z uczniami i Dyrekcją Szkoły Podstawowej przy współudziale Centrum Kultury, Sportu i Promocji Gminy Pleśna, Gminnej Biblioteki Publicznej w Pleśnej i Koła Inteligencji Ludowej PSL z Tarnowa.
Tegoroczne święto ludowców miało wyjątkowy charakter ze względu na kilka przypadających rocznic: 135-lecia powstania Szkoły Ludowej w Lichwinie, 90-lecia politycznego ruchu ludowego na terenie wsi, 15-lecia ufundowania sztandaru koła PSL, 80-lecia ufundowania sztandaru Koła Stronnictwa Ludowego w Lichwinie oraz 25-lecia nadania tutejszej szkole imienia Macieja Rataja.
Podczas wykładu prelegent skupił się na przeszłości Lichwina począwszy od XV wieku, kiedy to pojawiają się pierwsze wzmianki o wsi. Pełen faktów i ciekawych dygresji wykład stanowił dla słuchaczy wyjątkową lekcję rodzimej historii. Kto z nas wiedział, że Lichwin należał kiedyś do parafii Opatowice (dziś Zakliczyn), by w połowie XV stulecia zmienić przynależność na rzecz Pleśnej? Okazuje się również, że administracyjnie należał także do gminy Tuchów. Jakże obrazowo Hebda przedstawił relacje między chłopem a panem, dowiedzieliśmy się, jak wysoką rangę społeczną posiadał ongiś sołtys wsi. Wykład doktora sięgał także czasów nam bliższych, czasów rozbiorów, uwłaszczenia chłopów (które diametralnie zmieniło niejedną wieś w Polsce), okres I i II wojny światowej. Wspominał o jakże zasłużonych, znanych w Lichwinie osobach: Franciszku Bujaku, Piotrze Myjak-Myjkowskim (współpracowniku Witosa), Józefie Łabuzie, Józefie Lesiu, Zygmuncie Dziubanie czy Stanisławie Noga. To m.in. ci lokalni patrioci przyczynili się do rozwoju gospodarczego, kulturalnego i oświatowego wsi. Dziś oddajemy im cześć i pamięć poprzez organizowanie święta ludowców.
Trzeba podkreślić, że prelegent przed 25 laty dokonał aktu nadania szkole w Lichwinie imienia M. Rataja. Wówczas pełnił funkcję Kuratora Oświaty i Wychowania. Podczas tej niezapominanej uroczystości sprzed lat odsłonięto tablicę pamiątkową poświęconą patronowi, ufundowaną przez ZW ZMW "Wici" w Tarnowie z Przewodniczącym Wacławem Majewskim na czele.
Poniedziałkowa sesja była niecodzienną okazją do wspomnień, pytań i własnych spostrzeżeń, jak i spotkania społeczności Gminy Pleśna z gronem pedagogicznym i uczniami szkoły. Wzięli w niej udział także przedstawiciele samorządu gminy: wójt Stanisław Burnat i jego zastępca Marta Rzepa, radni Gminy Pleśna poprzednich i obecnej kadencji, sołtysi, reprezentanci ludowców. Wykład zakończył się ogólną dyskusją. Dr Hebda wpisał się do kroniki Szkoły Podstawowej w Lichwinie.
Sesję poprzedziła uroczysta msza święta w kościele parafialnym p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w intencji zmarłych ludowców z Lichwina, odprawiona przez proboszcza parafii, ks. Jana Kwarcińskiego. Podczas tradycyjnie odprawianej w drugi dzień Zielonych Świątek mszy obecne były sztandary: Zarządu Gminnego Polskiego Stronnictwa Ludowego, Koła Stronnictwa Ludowego z Pleśnej, Koła Stronnictwa Ludowego z Lichwina, Koła Polskiego Stronnictwa Ludowego z Lichwina oraz Ochotniczej Straży Pożarnej z Lichwina.
Obchodzone w tym roku 25-lecie nadania szkole imienia jest okazją do uhonorowania jej sztandarem - symbolem kultywowania dorobku życiowego jej patrona. Fundatorami sztandaru jest społeczność Lichwina - nauczyciele szkoły, ludowcy i sympatycy ruchu ludowego z gminy Pleśna. Uroczystość przekazania sztandaru odbędzie się w niedzielę, 24 czerwca br., kiedy to corocznie szkoła świętuje dzień swojego patrona Macieja Rataja. 

 


                                                              Copyright © 2007-2010 Gmina Pleśna