A K T U A L N O Ś C INOMINACJE SOŁTYSÓW PODCZAS VII SESJI

W piątek, 29 kwietnia o godz. 9:00 odbyła się siódma Sesja Rady Gminy Pleśna. Jednym z pierwszych punktów porządku obrad było wręczenie nowym sołtysom i członkom Rad Sołeckich zaświadczeń o wyborze. Z tej też okazji na Sali konferencyjnej obecnych było wielu zaproszonych gości. Wójt Gminy Pleśna Stanisław Burnat oraz Przewodniczący Rady Ryszard Stankowski gratulowali nowo wybranym gospodarzom wsi, życząc wszelkiej pomyślności podczas sprawowania swojej funkcji oraz dobrej współpracy z samorządem gminy.

Sołtysi oraz członkowie poszczególnych rad otrzymali pisemne zaświadczenia z rąk wójta oraz wiceprzewodniczącego Rady Mariana Truchana.


 

 
                                                              Copyright © 2007-2010 Gmina Pleśna