A K T U A L N O Ś C I


Nowe pojemniki w Punktach Segregacji Odpadów

Istniejące w każdej miejscowości Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (tzw. PSZOK) zostały wyposażone w nowe pojemniki do segregacji odpadów. W każdym punkcie znajduje się 5 pojemników: na papier (niebieski pojemnik typu dzwon), na plastik (żółty pojemnik siatkowy), na metal (czerwony pojemnik typu dzwon), na szkło (biały pojemnik typu dzwon), na odpady wielomateriałowe (pojemnik siatkowy). Dodatkowo do punktów w Pleśnej, Janowicach, Szczepanowicach, Lichwinie i Rzuchowej zakupione zostały kontenery do zbiórki odpadów wielkogabarytowych (zbiórki w ww. PSZOK prowadzone są według harmonogramu odbioru odpadów wielkogabarytowych).

Zakup pojemników był możliwy dzięki pozyskanemu dofinansowaniu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Przy całkowitym koszcie projektu w wysokości 100 tys. zł, unijne dofinansowanie wyniosło blisko 60 tys. zł.
                                                              Copyright C 2007 Gmina Pleśna