A K T U A L N O Ś C I


Po raz kolejny wieniec z gminy Pleśna na powiatowym podium!

     Wytypowany w Szczepanowicach wieniec z Dąbrówki Szczepanowskiej reprezentował gminę Pleśna na XIV Dożynkach Powiatu Tarnowskiego w Rzepienniku Strzyżewskim, biorąc udział w Powiatowym Przeglądzie Wieńców Dożynkowych.
     Komisja Przeglądu w której zasiadali m.in.: Mirosław Banach - Wicestarosta Powiatu Tarnowskiego, Danuta Cetera - etnograf z Muzeum Etnograficznego w Tarnowie, postanowiła przyznać wieńcowi z Dąbrówki trzecie miejsce w kategorii wieńca tradycyjnego. Trzeba podkreślić, że wieniec ten w odróżnieniu od innych oparty został na konstrukcji z wikliny, nie zaś metalowej, dziś często wykorzystywanej. Grupa dożynkowa ze wsi Szczepanowice doskonale zaprezentowała się w ludowych strojach na rzepiennickiej scenie, ośpiewując wieniec.
     Dyplom uznania oraz nagrodę pieniężną z rąk starosty Krasa odebrał Zbigniew Prusak - sołtys wsi Szczepanowice, radny Gminy Pleśna. Niezmiernie cieszy nas to kolejne uznanie dla mieszkańców naszej gminy - znów doceniony został trud włożony w krzewienie ludowej tradycji. 

 


                                                              Copyright © 2007 Gmina Pleśna