A K T U A L N O Ś C ISolarne oświetlenie gminnych dróg

Gmina Pleśna otrzymała w maju kolejne środki unijne. Tym razem dofinansowany został projekt dotyczący budowy oświetlenia solarnego w miejscowości Lichwin, Pleśna, Rzuchowa i Szczepanowice. Jest to kolejne zadanie realizowane na terenie naszej gminy, w którym wykorzystywane są odnawialne źródła energii.
Projekt obejmuje zakresem budowę oświetlenia ulicznego solarnego w czterech miejscowościach Gminy Pleśna (Lichwin, Pleśna, Szczepanowice, Rzuchowa):
1. w Lichwinie, wzdłuż drogi powiatowej Lubinka-Tuchów;
2. w Pleśnej, wzdłuż drogi gminnej Pleśna-Gądówka i Pleśna-Szczepanowice oraz na osiedlu domów jednorodzinnych w Pleśnej;
3. w Rzuchowej na osiedlu domów jednorodzinnych.
Łącznie zamontowanych zostanie 76 lamp. W każdym z wytypowanych odcinków zaplanowano budowę oświetlenia w postaci stanowisk słupowych (latarnie oraz fundamenty) oraz uziemienia słupów.
Zadanie realizowane będzie do lutego 2015 roku. Całkowita wartość projektu wynosi 691 614,76 zł, a dofinansowanie sięga aż 85 % kosztów.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

                                                              Copyright C 2007 Gmina Pleśna