A K T U A L N O Ś C I


WAŻNE DLA ROLNIKÓW W GOSPODARSTWACH KTÓRYCH WYSTĄPIŁY NIEKORZYSTNE ZJAWISKA ATMOSFERYCZNE (POWÓDŹ, NAWALNY DESZCZ, OBSUNIĘCIA SIĘ ZIEMI ITP.)

Informujemy, że w przypadku złożenia do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wniosku o przyznanie płatności na rok 2010, rolnik zobowiązany jest w dziale IX pkt 1 tegoż wniosku do złożenia pisemnego oświadczenia potwierdzającego wystąpienie nadzwyczajnych okoliczności (szkód w uprawach ) druk o symbolu O-21/01. Oświadczenie należy złożyć w Biurze Powiatowym ARiMR w Tarnowie.


Druk oświadczenia

 

 


                                                              Copyright © 2007-2009 Gmina Pleśna