A K T U A L N O Ś C I


ELIMINACJE POWIATOWE DO XXXVIII OGÓLNOPOLSKIEGO MŁODZIEŻOWEGO TURNIEJU TURYSTYCZNO - KRAJOZNAWCZEGO PTTK.

22 kwietnia 2010 roku w Rzuchowej odbyły się Eliminacje Powiatowe do XXXVIII Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno - Krajoznawczego PTTK. Organizatorami byli Zespół Szkolno - Przedszkolny w Rzuchowej oraz Zarząd Oddziału PTTK " Ziemi Tarnowskiej" w Tarnowie i działająca przy nim Komisja Młodzieżowa.

Honorowy Patronat nad Turniejem objął Wójt Gminy Pleśna Pan Wiesław Zimowski.

W czasie zmagań młodzież wykazała się szeroką wiedzą z zakresu krajoznawstwa regionu, powiatu i województwa, sprawdzoną w formie testu.

Do zadań praktycznych należało pokonanie kolarskiego toru sprawnościowego oraz wykazanie się umiejętnością praktycznego udzielania pierwszej pomocy.

Ostatnią konkurencją był bieg na orientację, połączony z obliczaniem skali mapy i wyznaczaniem azymutów.

Zakres wiedzy i umiejętność był szeroki, tym bardziej należy pogratulować zwycięzcom.

A na zawodach wojewódzkich wystartują : Gimnazjum w Rzuchowej, opiekunem zespołu jest Pani Marzena Misaczek oraz I Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie z Panem Wojciechem Krakowskim.Pozostali uczestnicy to : Gimnazjum w Zakliczynie, XVI LO w Tarnowie, ZST w Tarnowie, ZSME w Tarnowie oraz ZSLiZ nr 1 w Tarnowie.

Zakończenie turnieju odbyło się przy leśniczówce w Lubince rozdaniem dyplomów i nagród, których fundatorem było Centrum Kultury, Sportu i Promocji Gminy Pleśna.

Pan Wójt Wiesław Zimowski ufundował nagrodę dla osoby, która najlepiej napisała test wiedzy. Najlepszy okazał się Mateusz Marta z Gimnazjum w Rzuchowej, który na 50 możliwych punktów uzyskał 46.

Za sprawny przebieg całej imprezy odpowiedzialna była pani Marzena Misaczek. Organizatorzy składają gorące podziękowania Panom: Januszowi Węgrzynkowi - za przygotowanie testów, Januszowi Flakowiczowi - za przygotowanie trasy biegu na orientację, Danielowi Gniewkowi (z Komendy Miejskiej Państwowej Staży Pożarnej W Tarnowie) - za sędziowie i udzielenie cennych wskazówek dotyczących pierwszej pomocy oraz Sławomirowi Jagodzie - za przygotowanie toru kolarskiego.

Dziękujemy Panu Piotrowi Kajmowiczowi za przewóz młodzieży na start biegu na orientację.

Jeszcze raz gratulujemy uczestnikom. Od tych młodych ludzi biła pasja, jaką jest turystyka i krajoznawstwo.

 

 


                                                              Copyright © 2007-2010 Gmina Pleśna