A K T U A L N O Ś C ITURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ NA SZCZEBLU GMINY - ZAKOŃCZONY !

W piątek 18 marca 2011 roku w Gminnym Centrum Kultury Promocji i Sportu w Pleśnej odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego turnieju Wiedzy Pożarniczej, "Młodzież Zapobiega Pożarom". Organizatorem Turnieju był Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Pleśnej przy współpracy: dyrektorów szkół z terenu Gminy, dyrektora Centrum Kultury Promocji i Sportu, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówki Terenowej w Tarnowie oraz Państwowej Inspekcji Pracy - Okręgowego Inspektoratu w Krakowie. Uczestnikami Turnieju były dzieci i młodzież w dwóch grupach wiekowych: I grupa - uczniowie szkół podstawowych, II grupa - uczniowie gimnazjum. Pierwszym etapem konkursu pożarniczego były eliminacje na szczeblu szkół, w których wzięło udział łącznie 85 uczniów z 6 szkół z terenu naszej Gminy. Zgodnie z Regulaminem OTWP, eliminacje środowiskowe wyłoniły po trzech uczestników z każdej grupy wiekowej do eliminacji gminnych. W związku z tym w finale gminnym wzięło udział 18 uczestników: gimnazjaliści z Pleśnej i Rzuchowej, oraz uczniowie ze szkół podstawowych z: Lichwina, Rzuchowej, Janowic i Szczepanowic. Turniej gminny przeprowadzono w dwóch formach: pisemnej, która obejmowała wszystkich finalistów szkolnych i ustnej, do której przystąpiło po 3 uczestników z każdej grupy wiekowej uzyskujący najwyższą liczbę punktów z testu pisemnego. Test zawierał 40 pytań jednokrotnego wyboru. Pytania nie były łatwe, obejmowały szeroki zakres wiedzy z historii i tradycji pożarnictwa oraz ochrony przeciwpożarowej. Poziom przygotowania dzieci i młodzieży w tym konkursie był bardzo wysoki, bowiem z trudnymi zagadnieniami zarówno w części pisemnej jak i ustnej radzili sobie doskonale, uzyskując wspaniałe wyniki: najlepsi nawet 33 punktów na 40 możliwych do uzyskania z testu pisemnego. Jury po przeprowadzeniu finału ustnego ogłosiło zwycięzców, którymi zostali w I grupie wiekowej:


Miejsce I - Patryk Bańka ze Szkoły Podstawowej z Lichwina

Miejsce II - Kamil Gieracki ze Szkoł Podstawowej z Janowic

Miejsce III - Patryk Zawadzki z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego z Rzuchowej


W grupie II zwyciężyli:

Miejsce I - Piotr Chrzanowski z Gimnazjum z Pleśnej

Miejsce II - Klaudia Jaworska również z Gimnazjum z Pleśnej

Miejsce III - Arkadiusz Rozmus z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego z Rzuchowej.


Finaliści pierwszych dwóch miejsc z każdej grupy wiekowej będą reprezentować naszą Gminę w eliminacjach powiatowych, które odbędą się 25 marca w PSP w Tarnowie, już dziś życzymy im powodzenia i dotarcia do finału wojewódzkiego.

Zwycięzcy, którzy zajęli pierwsze trzy miejsca, oraz trzech uczestników, których Jury wyróżniło otrzymali dyplomy i nagrody ufundowane przez Państwową Inspekcję Pracy - Okręgowy Inspektorat w Krakowie, Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Tarnowie. Pozostali uczestnicy otrzymali upominki, których sponsorem był: Bank Rzemiosła Oddział w Pleśnej.

W imieniu Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Pleśnej składam serdeczne podziękowania sponsorom za hojność, zrozumienie i wykazane zainteresowanie wokół problemu ochrony przeciwpożarowej.

Mam nadzieję, że udział w Turnieju przyczynił się do poznania zasad i przepisów przeciwpożarowych wśród dzieci i młodzieży. Podjęta inicjatywa organizacji konkursu OTWP ,,Młodzież Zapobiega Pożarom" jest zasadna i celowa, a wiedza zdobyta z tego zakresu z pewnością przyda się każdemu, dlatego już dziś zapraszam uczniów za rok do udziału w konkursie.

 

 
                                                              Copyright © 2007-2010 Gmina Pleśna