A K T U A L N O Ś C I


Wójt Gminy Pleśna
zaprasza mieszkańców gminy
na obchody 219 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja


Program obchodów
3 maja 2010 r.

9:00  - uroczysta Msza Św. za Ojczyznę w Kościele Parafialnym w Pleśnej
10:00 - przemarsz do Centrum Kultury, Sportu i Promocji Gminy Pleśna
10:20 - Hymn Narodowy oraz złożenie wiązek kwiatów pod pomnikiem
          upamiętniającym poległych za Ojczyznę
10:35 - przemówienia okolicznościowe
10:45 - program artystyczny w wykonaniu uczniów Zespołu Szkolno -
          Przedszkolnego w Rzuchowej
11:20 - zakończenie uroczystości

 

 


                                                              Copyright © 2007-2010 Gmina Pleśna