A K T U A L N O Ś C I


OTWARCIE ODNOWIONEGO CENTRUM PLEŚNEJ

W sobotę, 23 października odbyło się uroczyste otwarcie odnowionego centrum Pleśnej. Nie tylko zyskało na wyglądzie - w ramach przedsięwzięcia m.in. zrealizowano kolejne inwestycje w kompleksie oświatowym. Całkowita wartość projektu to 4,3 mln zł - unijne dofinansowanie wyniosło przeszło 3 mln zł.

Koncepcja poprawy wyglądu obiektów użyteczności publicznej, a także ich otoczenia powstała na początku obecnej kadencji samorządu. Przygotowała ją pani architekt Dorota Krzyżanowska, po pozytywnym zaopiniowaniu przez radnych ruszyły prace nad dokumentacją.

Projekt techniczny wykonał Jarosław Skrabacz. We współpracy z Tarnowską Agencją Rozwoju Regionalnego powstała tzw. karta projektu. Później opracowano studium wykonalności i złożono wniosek o środki unijne.

W styczniu 2009 roku uchwałą Zarządu Województwa Małopolskiego projekt został zakwalifikowany do realizacji. Po rozstrzygnięciu przetargu ruszyły prace budowlane. Z dnia na dzień centrum stolicy naszej gminy zyskiwało na wyglądzie. Przebudowane zostały skrzyżowania, na nowo urządzone zostały ciągi jezdne i piesze, w większości są one wyłożone kostką brukową. Przy obiektach użyteczności powstały parkingi. Do boisk "Orlika" prowadzi nowa alejka...

Dużo wcześniej cały teren został zniwelowany i odwodniony - pokryła go sieć kanalizacji opadowej. Poprawione zostały elewacje na większości budynków, w tym na szkole podstawowej i sali gimnastycznej. Budynek szkolny pokrył ponadto nowy dach, obiekty oświatowe zyskały też nowe ogrodzenie.

Centrum miejscowości oświetlają teraz stylowe lampy. Zamontowano ławeczki, nasadzono drzewka i krzewy ozdobne, posadowiono fontannę, która jest dopełnieniem nowego wyglądu całości.

Podczas uroczystości wójt Wiesław Zimowski wyraził radość z faktu, że udało się uporządkować duży fragment przestrzeni publicznej. - Przyjazne środowisko, elegancja, czystość, ład przestrzenny poprawiają przecież nasze samopoczucie - mówił wójt.

Udanego przedsięwzięcia gratulowali m.in. wicemarszałek Roman Ciepiela i starosta Mieczysław Kras. Marszałek Marek Nawara w przysłanym liście napisał: "W tym ważnym dniu, w imieniu własnym oraz Samorządu Województwa Małopolskiego pragnę złożyć Panu Wójtowi, Radnym oraz wszystkim mieszkańcom Gminy Pleśna serdeczne gratulacje i życzenia pomyślnej realizacji kolejnych ambitnych planów inwestycyjnych".

 

 


                                                              Copyright © 2007-2010 Gmina Pleśna