A K T U A L N O Ś C I


PRZEDSIĘBIORCY POSZKODOWANI PRZEZ POWÓDŹ MOGĄ LICZYĆ NA POMOC !

Ministerstwo Gospodarki przygotowało Ustawę, która ma wspierać przedsiębiorców poszkodowanych podczas tegorocznej powodzi. Na mocy tej Ustawy przedsiębiorcy zatrudniający do 50 pracowników, a także osoby prowadzące działalność agroturystyczną mogą skorzystać z umarzalnej pożyczki w wysokości do 50 tysięcy złotych, na odbudowę majątku trwałego i obrotowego zniszczonego w wyniku klęski żywiołowej. Powstałe szkody powinien oszacować rzeczoznawca majątkowy, komisja powołana przez tzw. fundusz pożyczkowy, lub ubezpieczyciel. Przedsiębiorcy z terenu naszej Gminy będą mogli skorzystać z takiej formy pomocy w wybranym funduszu pożyczkowym, z którym Minister Gospodarki zawrze umowę.

Załącznikiem do wniosku o pożyczkę jest zaświadczenie wydane przez Wójta Gminy potwierdzające fakt, że przedsiębiorca poniósł szkodę.

Myślę, że jest to korzystna forma pomocy, z której powinny skorzystać firmy dotknięte skutkiem tegorocznej powodzi.

Elżbieta Kędzior

 

 


                                                              Copyright © 2007-2010 Gmina Pleśna