A K T U A L N O Ś C I


KOMUNIKAT MAŁOPOLSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO W KRAKOWIE DO WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

KOMUNIKAT Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Krakowie do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych

Instrukcja powodziowa

 

 


                                                              Copyright © 2007-2009 Gmina Pleśna