A K T U A L N O Ś C I


KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO ZA NAMI...

W kwietniu 2012 roku zakończyła się realizacja projektu "KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO W GMINIE PLEŚNA-III edycja" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Przez 5 miesięcy 40 mieszkańców gminy Pleśna uczestniczyło w bezpłatnych lekcjach języka angielskiego odbywających się w trzech grupach na poziomach dla: początkujących (beginner), posiadających podstawową wiedzę (elementary) i średnio zaawansowanych (pre-intermediate). Każda z grup zrealizowała 70 godzin zajęć. Zajęcia odbywały się w Centrum Kultury, Sportu i Promocji Gminy Pleśna w Pleśnej oraz w Szkole Podstawowej w Janowicach. Na zakończenie zajęć uczestnicy kursu sprawdzili swoje umiejętności językowe oraz otrzymali pamiątkowe certyfikaty, wydane przez szkołę językową prowadzącą kurs.

Wszystkim uczestnikom i uczestniczkom gratulujemy wytrwałości i osiągniętych wyników.


 

 


                                                              Copyright © 2007-2010 Gmina Pleśna