A K T U A L N O Ś C IWYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Postanowienie.pdf

Kalendarz wyborczy.pdf

Formularz zgłoszenia kandydatów na członków obwodowej komisji wyborczej.doc

Informacja w sprawie osób niepełnosprawnych, które mają prawo ustanowienia pełnomocnika do głosowania.pdf

Informacja o głosowaniu przez pełnomocnika.pdf

Rozporządzenie w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania, Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania, Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania.pdf

Zarządzenie w sprawie lokalizacji tablic ogłoszeniowych na obwieszczenia i inne materiały wyborcze.pdf

Komunikat w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych.pdf

Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania.doc

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania.doc

Informacja dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych.pdf

Zarządzenie Wójta Gminy Pleśna w sprawie wyznaczenia pracowników gminnych jednostek organizacyjnych do Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Pleśna.pdf

Informacja o składach osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Pleśna.pdf

 

 
                                                              Copyright © 2007-2010 Gmina Pleśna