A K T U A L N O Ś C I


PARAFIALNY KONKURS PALM WIELKANOCNYCH

W Niedzielę Palmową, 24 marca odbył się w Pleśnej Parafialny Konkurs Palm. W konkursie, organizowanym przez Centrum Kultury, Sportu i Promocji Gminy Pleśna, wzięło udział wielu parafian z Pleśnej, Łowczówka, Woźnicznej czy Rychwałdu, prezentując okazałe i piękne palmy.

Komisja konkursowa dokonała oceny tych wyjątkowych symboli zbliżających się świąt, w wyniku której przyznano wyróżnienia i nagrody:

I miejsce: Koło Gospodyń Wiejskich w Rychwałdzie,
II miejsce: równorzędne dla Małgorzaty Przebięda oraz Joanny Łoboda,
III miejsce: równorzędne dla Julity Papciak Szymona Kędziora,
wyróżnienia: dla Lucyny Cich, Karoliny Hajduga, Sylwii i Natalii Gąciarz.


Wszyscy laureaci otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe. Gratulujemy i dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział i zaangażowanie.                                                              Copyright C 2007 Gmina Pleśna