A K T U A L N O Ś C I


CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA ZALANYCH STUDNI

Wapno chlorowane można odbierać w Urzędzie Gminy Pleśna, pokój nr 4 (parter) i w Domu Kultury w Janowicach.


Informacja dla powodzian o wodzie do picia

Postępowanie sanitarne z pomieszczeniami i przedmiotami użytku po powodzi

 

 


                                                              Copyright © 2007-2009 Gmina Pleśna