A K T U A L N O Ś C I


ZŁOTY KRZYŻ ZASŁUGI DLA AGNIESZKI PARTRIDGE

W czwartek, 21 października pochodząca z gminy Pleśna Agnieszka Partridge przeżyła dzień, którego nigdy nie zapomni. W Konsulacie Generalnym Republiki Austrii w Krakowie odbyła się bowiem uroczystość odznaczenia Pani Agnieszki Złotym Krzyżem Zasługi Republiki Austrii przez Federalnego Prezydenta Republiki Austrii - Heinza Fischera. Pani Agnieszka, wydając książkę "Otwórzcie bramy pamięci", przypomniała o losach cmentarzy z I Wojny Światowej w Małopolsce, tym samym ratując je przed zapomnieniem. W publikacji tej znajdują się także opisy i ilustracje na temat cmentarzy zlokalizowanych w naszej gminie.

Na co dzień Agnieszka Partridge jest historykiem sztuki i dziennikarką Telewizji Kraków, autorką licznych artykułów na temat tarnowskich cmentarzy z I Wojny Światowej, współpracuje z Austriackim Czarnym Krzyżem oraz ze Stowarzyszeniem Aktywnej Ochrony Cmentarzy z I Wojny Światowej w Galicji.

 

 


                                                              Copyright © 2007-2010 Gmina Pleśna