A K T U A L N O Ś C I


ŚLUBOWANIE NOWYCH RADNYCH

Podczas ostatniej sesji Rady Gminy Pleśna uroczyste ślubowanie złożyli dwaj nowi radni - Andrzej Jacek Czuban i Józef Łątka. Wybrani zostali w wyborach uzupełniających w okręgu wyborczym nr 2, obejmującym Pleśną, Rychwałd i Lichwin.

Andrzej Czuban ma 58 lat, ma wyższe wykształcenie budowlane, obecnie prowadzi gospodarstwo rolne, w Lichwinie mieszka od niedawna. - Cieszę się, że jako przybysz zostałem tak szybko zaakceptowany przez mieszkańców Lichwina, że w tak krótkim czasie zyskałem ich zaufanie - mówi. - Ważne, aby była jedność wśród mieszkańców, bo wówczas wiele można osiągnąć. Chciałbym doprowadzić do tego, aby także w Lichwinie powstało centrum podobne do tego, jakie urządzane będzie w Pleśnej, oczywiście mniejszych rozmiarów. Zależy mi, aby gmina inwestowała w odnawialne źródła energii, a także, by powstawały przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Józef Łątka ma 43 lata, również prowadzi gospodarstwo rolne, od wielu lat jest prezesem PSL w Lichwinie. Przesz wiele lat był członkiem Rady Sołeckiej Lichwina, drugą kadencję jest sołtysem tej miejscowości, ponadto od wielu lat udziela się w różnego rodzaju organizacjach rolniczych. - Szczególnie zależy mi na inwestycjach związanych z ochroną środowiska - twierdzi J. Łątka. - Chciałbym, aby pojawiło się więcej kontenerów, aby śmieci nie były wywożone do lasów. Warto pomyśleć o uzupełnieniu ulicznego oświetlenia, a także o uregulowaniu stanu prawnego dróg.

 

 


                                                              Copyright © 2007-2009 Gmina Pleśna