A K T U A L N O Ś C I


Zaproszenie na wędrówkę "z kijkami"

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych poznaniem techniki poruszania się za pomocą kijków (nordic walking) do wzięcia udziału w lekcji, która odbędzie się:
4 maja (sobota) o godzinie 9:00 na boisku sportowym w Łowczówku
.

Zajęcia są bezpłatne i potrwają jedną godzinę zegarową. Ćwiczenia poprowadzi Norbert Kuczera.

Wszystkich chętnych zapraszamy także na marsz nordic walking, który odbędzie się:
5 maja (niedziela) w godzinach od 15:00 do 18:00.

Wyjście w trasę o godzinie 15:00 spod budynku Urzędu Gminy w Pleśnej. Wędrówka została zaplanowana na obszarze Pleśnej i Rychwałdu (trasy przebiegać będą po terenach leśnych, mi. in. ścieżką przyrodniczą). Wędrówka będzie dobrą okazją do poćwiczenia techniki nordic walking pod okiem trenera. Osoby chętne do wzięcia udziału w spacerze proszone są o zabranie ze sobą jedzenia i picia.

W przypadku deszczowej pogody, zajęcia nie odbędą się.                                                              Copyright C 2007 Gmina Pleśna