A K T U A L N O Ś C I


DROGI DO NAPRAWY

Radni z Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Rady Gminy Pleśna zaakceptowali propozycje wójta Wiesława Zimowskiego odnośnie odcinków dróg, które będą remontowane z pierwszej tegorocznej transzy pieniędzy przekazanych gminie z budżetu państwa na usuwanie skutków powodzi.

W pierwszej kolejności modernizowane będą drogi: Łowczówek Góry (obok p. Popek), Lichwin Chojnik, Pleśna Doliska, Janowice Dolna Wieś, Lubinka Szkoła Góry i Świebodzin - Kłokowa.

W dalszej kolejności wykonane będą następujące odcinki (termin uzależniony jest tego, kiedy do gminy dotrze kolejna transza środków popowodziowych): Rychwałd Klepków, Pleśna osiedle obok Przedszkola, Łowczówek Piotrkowice I i Janowice - Lubinka.

Planowany jest także remont mostu w Lubince (Szkoła Góry) i przepustu w Pleśnej Doliskach.

Radni z tej komisji zdecydowali ponadto, że z środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych wykonane będą odcinki dróg w Rychwałdzie i Janowicach. Rezerwowe odcinki wytypowano w Łowczówku i Szczepanowicach.

 

 


                                                              Copyright © 2007-2010 Gmina Pleśna