A K T U A L N O Ś C I


ZAPROSZENIE NA WARSZTATY TEMATYCZNE W RAMACH WYDARZENIA KULTURALNEGO MAJĄCEGO NA CELU PODTRZYMANIE KULTYWOWANIA TRADYCJI, OBRZĘDÓW LUDOWYCH I RĘKODZIELNICTWA WOKÓŁ ŚWIĄT WIELKANOCNYCH


Zaproszenie

Dodatkowe informacje

 

 


                                                              Copyright © 2007-2010 Gmina Pleśna