A K T U A L N O Ś C I


WODOCIĄG Z UNIJNĄ DOTACJĄ

Gmina Pleśna otrzymała pieniądze z unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na poprawę zaopatrzenia gminy w wodę - dzięki temu możliwy jest dalszy rozwoju sieci wodociągowej w Świebodzinie, Woźnicznej, Lichwinie i Szczepanowicach.

Wartość całego zadania - po przetargu - wynosić będzie przeszło 2 mln 120 tys. zł. Dofinansowanie z PROW to 1 mln 220 tys. zł.

W ramach tego zadania budowany jest także zbiornik wody w Szczepanowicach o pojemności 250 metrów sześciennych. Zapewni on stabilizację zasilania w całej gminie, będzie też posiadał rezerwę wody na wypadek awarii.

 

 


                                                              Copyright © 2007-2010 Gmina Pleśna