A K T U A L N O Ś C I


PODATKI PRAKTYCZNIE BEZ ZMIAN

W tym roku w gminie Pleśna stawki podatków lokalnych są praktycznie takie same jak w roku ubiegłym - są w zasadzie na najniższym możliwym poziomie.

Podatek od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi w tym roku 0,59 zł (w ubiegłym roku było to 0,57 zł). Od budynków mieszkalnych 0,46 zł (przed rokiem - 0,45 zł), od budynków gospodarczych (obór, stodół, szop) płacić się będzie symboliczną złotówkę, a od związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - 13,90 zł (przed rokiem 13,50 zł).

Minimalnie zmieniły się stawki podatku od środków transportowych. Natomiast zmalały stawki podatku rolnego (wylicza się je przy założeniu ceny 34,10 zł za 1 kwintal żyta). Dla gruntów gospodarstwa rolnego podatek wynosi 85,25 zł (w 2009 roku - 95 zł), a dla pozostałych gruntów rolnych podlegających podatkowi rolnemu - 170,50 zł (w 2009 roku - 190 zł).

Z pełnymi i szczegółowymi stawkami podatków lokalnych zapoznać się można na naszej stronie internetowej - w zakładce Uchwały Rady

 

 


                                                              Copyright © 2007-2009 Gmina Pleśna