A K T U A L N O Ś C IDOFINANSOWANIE NA LAMPY SOLARNE

W piątek 16 maja Członek Zarządu Województwa Małopolskiego Stanisław Sorys przekazał Wójtowi Stanisławowi Burnatowi umowę na dofinansowanie montażu oświetlenia solarnego na terenie Gminy Pleśna. Dotacja unijna z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na realizacje inwestycji wynosi blisko 588 tys. zł.

- Staramy się działać w taki sposób, żeby wykorzystać potencjał, który posiadamy na terenie Naszego Województwa. Unia Europejska daje środki po to, aby budować rozwój gospodarczy, by zwiększać PKB - powiedział, przekazując umowę, Stanisław Sorys.

Projekt obejmuje zakresem budowę oświetlenia ulicznego solarnego w czterech miejscowościach Gminy Pleśna (Lichwin, Pleśna, Szczepanowice, Rzuchowa):
1. w Lichwinie, wzdłuż drogi powiatowej Lubinka-Tuchów;
2. w Pleśnej, wzdłuż drogi gminnej Pleśna-Gądówka i Pleśna-Szczepanowice oraz na osiedlu domów jednorodzinnych w Pleśnej;
3. w Rzuchowej na osiedlu domów jednorodzinnych.

Łącznie zamontowanych zostanie 76 lamp. W każdym z wytypowanych odcinków zaplanowano budowę oświetlenia w postaci stanowisk słupowych (latarnie oraz fundamenty) oraz uziemienia słupów. Lampy wykorzystują energię elektryczną wytwarzaną przez panele fotowoltaiczne i nie wymagają zasilania elektrycznego z sieci energetycznej.
                                                              Copyright C 2007 Gmina Pleśna