A K T U A L N O Ś C I


ZŁOTO DLA "PLEŚNIOKÓW" W LIPNICY

Niedzielny, XXVIII Małopolski Przegląd Grup Kolędniczych "O Lipnicką Gwiazdę" zakończył się dla reprezentujących naszą Gminę kolędników bardzo pomyślnie. 24 stycznia br. na sali widowiskowej Gminnego Domu Kultury w Lipnicy Murowanej zaprezentowało się 10 grup z powiatów: dąbrowskiego, bocheńskiego, brzeskiego i tarnowskiego (grodzkiego i ziemskiego). Tym razem "Pleśnioki" z programem "Herody" okazali się najlepsi, zdobywając "Złotą Lipnicką Gwiazdę"! Grupa kolęduje już nie po raz pierwszy, przed dziesięciu laty została założona przez ś.p. Teresę Szarkowicz, która sprawowała nad nią pieczę przez lata. Owocem tych działań było wiele nagród i wyróżnień. Dziś Jej pracę kontynuują prowadzący grupę: Sławomir Łazarek i Janusz Jarząb. W skład "Pleśnioków" wchodzi 10 kolędników oraz czterech muzyków. Razem stanowią zwarty zespół i silną konkurencję, czego dowodem jest m.in. ostatnie zwycięstwo. Poprzez kultywowanie ludowych tradycji doskonale promują Gminę Pleśna na zewnątrz. Jako laureaci lipnickiego Przeglądu już niebawem (10 - 14 luty br.) wybierają się do Bukowiny Tatrzańskiej na Ogólnopolski Przegląd Grup Kolędniczych - XXXVIII Góralski Karnawał w miejscowym Domu Ludowym. Gratulujemy naszym kolędnikom złota i życzymy powtórzenia sukcesu w Bukowinie!

 

 


                                                              Copyright © 2007-2009 Gmina Pleśna