A K T U A L N O Ś C I


BĘDZIE REGULACJA POTOKU NA WOŹNICZNEJ

Ten bezpośrednio wpływający do rzeki Biała rwący potok od lat daje się we znaki mieszkańcom wsi Woźniczna oraz samorządowcom gminy Pleśna. Już przy krótkich, lecz intensywnych opadach niezmiernie wzbiera niszcząc przede wszystkim główną drogę gminną z Woźnicznej do Łowczówka.
W końcu znalazły się środki na przeprowadzenie gruntownej jego regulacji, pozyskane z budżetu województwa małopolskiego. Całość inwestycji opiewa na 243 tys. zł.
Dnia 11 czerwca przy deszczowej aurze miało miejsce symboliczne wbicie łopaty pod to ważne przedsięwzięcie. W spotkaniu wzięli udział m.in. Stanisław Sorys - Członek Zarządu Województwa Małopolskiego, Wójt Gminy Pleśna Stanisław Burnat, Bogusław Borowski - dyrektor Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie, Rafał Pater - Kierownik Inspektoratu Rejonowego Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Tarnowie, Alfred Czuba - prezes MEL-DRÓG Roboty Wodno - Melioracyjne, Drogowe i Budowlane - wykonawca robót wyłoniony w drodze przetargu.
Dyrektor Borowski przyznał, iż jest to niewątpliwie istotna dla gminy Pleśna inwestycja, gdyż od wielu lat przy większych opadach potok regularnie uszkadza sąsiadującą drogę, zagraża też sąsiadującym z nim licznym gospodarstwom. Marszałek Sorys podkreślił wyjątkowość tego przedsięwzięcia, także pod względem udanej współpracy samorządowców z Pleśnej z województwem. Wójt Burnat nie ukrywał satysfakcji. Wreszcie omawiany przez lata problem znajduje rozwiązanie. Podziękował Marszałkowi Sorysowi za przychylność - kolejną już nieocenioną pomoc i współpracę, dziękował także dyrektorowi Borowskiemu i kierownikowi Paterowi. Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pleśna - Kazimierz Mania - w imieniu radnych, swoim i wszystkich mieszkańców podziękował Marszałkowi za niegasnące zaangażowanie w troski Gminy Pleśna.
Z okazji spotkania poruszono temat potrzeby regulacji kolejnych niebezpiecznych cieków wodnych, m.in. potoku na Rychwałdzie oraz bardzo poważnej inwestycji na rzece Dunajec w Szczepanowicach. 

 


                                                              Copyright © 2007 Gmina Pleśna