A K T U A L N O Ś C IFinalizacja kilku ważnych inwestycji

W miesiącach letnich w Gminie Pleśna zakończono realizację kilku inwestycji, które były możliwe dzięki dofinansowaniu ze środków zewnętrznych.

Mieszkańcy miejscowości Rzuchowa mogą już korzystać z boiska sportowego, które zostało zbudowane dzięki unijnemu dofinansowaniu ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Na boisku zamontowane zostały trybuny, ławki, kosze na śmieci, wiaty boiskowe, bramki oraz piłkochwyty. Obiekt jest oświetlany z wykorzystaniem lamp fotowoltaicznych. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł blisko 650 tys. zł.

Dzięki dofinansowaniu udzielonemu przez Ministra Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF) rozpoczęto remont posadzki w hali sportowej przy Gimnazjum w Pleśnej. Obiekt zostanie oddany do użytku już w październiku. Całkowity koszt inwestycji wyniósł blisko 590 zł tys.W ramach zaplanowanych robót wykonano docieplenie części poddasza i wykonano roboty wykończeniowe świetlicy dla strażaków w remizie OSP Lichwin. Całkowity koszt zadania wyniósł 67 tys. zł. Zadanie zostało sfinansowane ze środków Województwa Małopolskiego w ramach programu "Małopolskie remizy".Nadto zapraszamy wszystkich do odwiedzenia Centrum Pamięci Narodowej w Lichwinie, którego powstanie zbiegło się z setną rocznicą wybuchu I wojny światowej. Głównym założeniem projektu było utworzenie miejsca pamięci o ofiarach z obu wojen światowych, których mogiły znajdują się na terenie gminy Pleśna. W ramach zaplanowanych prac powstał plac, na którym odbywać się będą uroczystości i apele. Na terenie centrum znajdują się obeliski upamiętniające bohaterów dwóch największych konfliktów zbrojnych XX w. Z tablic informacyjnych można dowiedzieć się wielu ciekawych informacji m.in. o działalności konspiracyjnej mieszkańców Gminy Pleśna w czasie II wojny światowej, o cmentarzach wojennych z okresu I WŚ. Centrum będzie także pełnić rolę bezpiecznego miejsca wypoczynku dla mieszkańców i turystów oraz estetycznej wizytówki miejscowości. Realizacja zadania była możliwa dzięki unijnemu dofinansowaniu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.


                                                              Copyright C 2007 Gmina Pleśna