A K T U A L N O Ś C I


AKTUALNY DRUK WNIOSKU O OSZACOWANIE SZKÓD W GOSPODARSTWIE ROLNYM

Osoby starające się o oszacowanie szkód w gospodarstwie rolnym powinny złożyć wniosek w Urzędzie Gminy Pleśna p. nr 8 /sekretariat/ w terminie do 10 dni od wystąpienia szkody.

Wniosek należy wypełnić w 2 egzemplarzach, czytelnie (drukowanymi literami).

Brak pełnych danych będzie skutkował odrzuceniem wniosku z przyczyn formalnych.


Wniosek do pobrania

Informacja dla rolników wypełniajacych wnioski dotyczace szkód w uprawach

 

 


                                                              Copyright © 2007-2009 Gmina Pleśna