A K T U A L N O Ś C I


"OKRĄGŁY STÓŁ" Z GMINĄ PLEŚNA

Uczyniony został pierwszy krok w kierunku utworzenia aglomeracji tarnowskiej. Z inicjatywy wicemarszałka województwa małopolskiego Romana Ciepieli odbyło się spotkanie władz Tarnowa i Starostwa Powiatowego w Tarnowie z wójtami i burmistrzami gmin położonymi w promieniu 20 kilometrów od miasta. Wziął w nim udział wójt Pleśnej Wiesław Zimowski.

Nie może być tak, że Tarnów izoluje się od okalających go gmin, a te nie chcą mieć nic wspólnego z miastem. Musimy mówić jednym głosem - podkreślali zgodnie samorządowcy.

Miasto Tarnów z naturalnych względów musi pełnić rolę lidera subregionu, ale nie może dążyć wyłączenie do tego i nie będzie - jak zapewnił prezydent Ryszard Ścigała - by wchłonąć sąsiednie gminy do siebie, ale zacieśniać z nimi współpracę. Określono 15 bloków tematycznych, w obrębie których możliwa jest współpraca z pożytkiem dla wszystkich. To m.in. ochrona środowiska (wspólna oczyszczalnia ścieków, wysypisko śmieci, w przyszłości być może spalarnia odpadów komunalnych), komunikacja (brak jest zwłaszcza połączeń autobusowych z miastem w niedziele i dni świąteczne), służba zdrowia, drogownictwo czy rozwój stref przedsiębiorczości. Szczegółowo kierunki działania w tym zakresie przygotować mają władze Tarnowa - omówione zostaną na następnym spotkaniu.

 

 


                                                              Copyright © 2007-2009 Gmina Pleśna