A K T U A L N O Ś C I


ZAKOŃCZONA SAMOOCENA NASZEGO URZĘDU

Urząd Gminy Pleśna przystąpił do projektu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji "Przygotowanie jednostek samorządu terytorialnego do stosowania Wspólnej Metody Oceny (CAF) w procesie mierzenia potencjału i dokonań poprzez szkolenia pracowników i pomoc doradczą" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Celem projektu było przeprowadzenie samooceny, której wynikiem jest ustalenie obszarów wymagających usprawnień oraz mocnych stron działania urzędu. W ramach projektu powołano siedmioosobową grupę samooceny, w skład której weszli pracownicy urzędu. Członkowie tej grupy uczestniczyli w warsztatach dotyczących przeprowadzenia samooceny. Następnym etapem były spotkania, którym przewodniczył Pan Rafał Wdowicz z firmy F5 Konsulting będącej partnerem projektu. W trakcie spotkań przeprowadzano samoocenę urzędu, której wynikiem jest sprawozdanie z wyników samooceny, na podstawie których powstały plany doskonalenia pracy w Urzędzie Gminy Pleśna. Obecnie Gmina Pleśna wraz z Gminami: Zakliczyn, Wojnicz, Szczurowa i Radłów przygotowuje projekt na dofinansowanie realizacji działań doskonalących pracę urzędu, które są wynikiem przeprowadzonej samooceny.

 

 


                                                              Copyright © 2007 Gmina Pleśna