A K T U A L N O Ś C I


OBCHODY 221 ROCZNICY UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA


WÓJT GMINY PLEŚNA

Stanisław Burnat


zaprasza na


OBCHODY 221 ROCZNICY UCHWALENIA

KONSTYTUCJI 3 MAJA


czwartek, 3 maja 2012


W programie uroczystości:
09.00 - uroczysta Msza Św. za Ojczyznę w Kościele Parafialnym
p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Pleśnej,
10.00 - przemarsz pod pomnik na placu przy budynku Urzędu Gminy upamiętniający poległych za Ojczyznę,
10.15 - Hymn Narodowy oraz złożenie wiązanek kwiatów pod pomnikiem,
10.30 - przemówienia okolicznościowe,
11.40 - zakończenie uroczystości.
 

 


                                                              Copyright © 2007-2010 Gmina Pleśna