A K T U A L N O Ś C I


NASZ MINISTER W... WATYKANIE

Pochodzący z diecezji tarnowskiej biskup Zygmunt Zimowski - prywatnie kuzyn wójta naszej gminy Wiesława Zimowskiego - został podniesiony przez papieża Benedykta XVI do godności arcybiskupa i mianowany przewodniczącym Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia czyli tzw. watykańskim "ministrem zdrowia".

Do tej pory bp Zygmunt Zimowski kierował diecezją radomską. Nową funkcję obejmie w połowie roku. Będzie trzecim Polakiem - obok kard. Zenona Grocholewskiego i kard. Stanisława Ryłki - kierującym watykańską dyskaterią.

Księdzu Arcybiskupowi życzymy błogosławieństwa Bożego w sprawowaniu tego jakżeż ważnego dla Kościoła Katolickiego urzędu.

 

 


                                                              Copyright © 2007-2009 Gmina Pleśna