A K T U A L N O Ś C I


ILE DOSTARCZAMY ODPADÓW?

Wójt Wiesław Zimowski spotkał się z nowym dyrektorem Zakładu Składowania Odpadów Komunalnych w Tarnowie Marianem Ogrodnikiem. W spotkaniu uczestniczył również wiceprezydent Tarnowa Henryk Słomka-Narożański.

Omówiono możliwości przyszłej współpracy. Nowy dyrektor zobowiązał się - o co wnioskował wójt - do rejestrowania odpadów komunalnych przywożonych z danych gmin. Pozwoli to wyliczyć ile śmieci rzeczywiście trafia na wysypisko z gminy Pleśna, w przyszłości lepiej bilansować koszty.

 

 


                                                              Copyright © 2007-2009 Gmina Pleśna