A K T U A L N O Ś C I


                          

WYNIKI REKRUTACJI NA KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO

W dniu 22 listopada 2011 roku komisja rekrutacyjna w składzie: Małgorzata Włodek i Oliwia Tańska, dokonała rekrutacji na kurs języka angielskiego realizowanego w ramach projektu "Kurs języka angielskiego w Gminie Pleśna-III edycja" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Poniżej zamieszczamy listy osób zakwalifikowanych na kurs języka angielskiego.

Informacja o spotkaniu organizacyjnym zostanie zamieszczona na stronie internetowej Gminy Pleśna w późniejszym terminie.


Poziom Elementary

Poziom Beginner

Poziom Pre-intermediate

Lista rezerwowa Beginner

 

 


                                                              Copyright © 2007 Gmina Pleśna